Byudvikling, boligområder og BIG BLUE:

Byudviklingen af Skive by og infrastrukturen i kommunen er vigtig, hvis vi skal gøre den attraktiv for virksomheder og borgere at flytte til. Vi skal have skabt nye attraktive boligområder, bakke op om borgerinitiativer og borgerinddragelse og sørge for en forskønnelse af hele kommunen.

Jeg vil derfor arbejde for, at:

 • skabe nye spændende boligområder, som kan tiltrække nye borgere.
 • visionerne om BIG BLUE Skive 2040, udarbejdet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels Group (BIG) bliver omsat til handling. I denne forbindelse af vi realisere Å-planen med boliger, forretninger, cafeer og andre tiltag, der skaber liv i og omkring åen.
 • vi viser initiativ ved at udføre alle nødvendige tiltag og investeringer, så vi viser mulige interne og eksterne investorer, at Skive kommune vil have vækst og udvikling i dette område.

 • Skive Kommune erhverver dele af slagterigrunden, og at den bruges til boligområde og ikke til støjende erhverv. Høj prioritet har bygning af et moderne pleje- og ældrecenter med servicefaciliteter i tæt sammenhæng med boliger til flere generationer.

 • bakke op om de initiativer, som lokale engagerede borgere tager i forbindelse med udviklingen af deres lokalområde. F.eks. har lokale kræfter gang i udviklingen af Dalgas, Brårup, Hem, Glyngøre, Roslev og Balling, og det er vigtigt, at man fra kommunal side bakker op om f.eks. trafiksikkerhed, byforskønnelse og kulturelle tiltag.
 • fjerne endnu flere faldefærdige boliger i kommunen.
 • værne om kommunens sidste bevaringsværdige bygninger.
 • der forsat sker en udvikling af havneområderne ved Glyngøre, på Fur og i Skive.

 • Skive er en attraktiv handelsby med gode parkerings muligheder.

 • Skive by i samspil med kommunens større byer i oplandet og de lokale landsbyer står for en dynamisk udvikling af kommunen.

 • Skive midtby skal være et attraktivt sted at bo, færdes og handle for kommunens og byens borgere, og tiltrække gæster, turister og borgere fra byerne i de nærliggende kommuner.

 • vi fortsat har et byudviklingsudvalg, som er en socialdemokratisk opfindelse.

 • der fortsat sker en forskønnelse og vedligeholdelse af byens torve, pladser, facader og udsmykninger.

 • der fortsat arbejdes med at anlægge flere grønne områder. Dette kan bl.a. ske i forbindelse med udviklingen af nye boligområder, og i forbindelse med Big Blue.

 • åen fremover skal være et samlende midtpunkt for byens udvikling. Vi ønsker at realisere Å-planen med boliger, forretninger, cafeer og andre tiltag, der skaber liv i og omkring åen, og denne udvikling skal ske i samarbejde med private investorer.

 • sikre nærdemokratiet ved, at der oprettes lokalråd, der i et tæt samarbejde med Skive byråd kan sikre en decentral og en ligelig udvikling af hele kommunen. Lokalrådene skal høres i alle forhold, der vedrører lokalområdet.