Erhvers- og bosætningspolitik

Jeg ser en aktiv erhvervspolitik som grundlaget for, at vi får skabt vækst i Skive Kommunen, så vi får råd til at gøre den til et endnu bedre og endnu mere attraktivt sted at være. Derfor vil jeg arbejde for at: 

  • sikre, at erhvervslivet har optimale vilkår, så vi kan tiltrække flere arbejdspladser til området. Samtidig skal de gode vilkår være med til at fastholde de virksomheder, der allerede er etablerede i Skive kommune. Derved styrkes skattegrundlaget, og vi får bedre mulighed for at investere i de tiltag, der er med til at gøre Skive kommune til en god og spændende kommune at leve i.

  • skabe vækst og investere i arbejdspladser og gøre kommunen til et endnu mere interessant sted at bo. Derved øger vi chancen for, at vi kan fastholde de borgere, som overvejer at fraflytte kommunen, og vi forbedre mulighederne for, at vi kan få nye borgere til at flytte hertil. Dette vil forbedre Skive Kommunes økonomi og skabe et billede af en kommune i udvikling, der kan få virksomheder til at vælge Skive frem for de omkringliggende kommuner. Dette er der brug for i en tid, hvor vi har det svært i kommunen med virksomheder der forsvinder, vigende befolkningstal og faldende børnetal.

  • bruge de nødvendige økonomiske midler til at gøre Skive Kommunes største erhvervsmæssige satsning, GreenLab, ved Kaastrup til en succes.

  • Udnytte alle potentialer i kommunen til at tiltrække flere turister.

  • få sat endnu mere gang i BIG BLUE og få sat gang i udviklingen af boliger i området omkring åen.

  • få fundet en endelig løsning for slagterigrunden.

  • arbejde for at Skive Kommune i samarbejde med kommunens virksomheder i forbindelse med elev- og praktikaftaler kan indgå deleaftaler om elever.