Miljø, energi og grønne arbejdspladser:

Skive Kommune kom allerede i 1977 på det energipolitiske landkort, da der blev opført ni lavenergihuse i Solhaven i Dalgas. I 2008 blev man Danmarks første energikommune, og politisk er der sat et mål om, at er CO2 neutral i 2029. Vi vil kunne få nye arbejdspladser til kommunen, og den branding gevinst, det giver at være en foregangskommune på energiområdet, vil give et positiv afkast på andre områder som f.eks. bosætning.  Derfor finder jeg arbejdet på dette område vigtigt, og jeg vil arbejde for, at vi fortsat er en forgangskommune på dette område. Jeg vil derfor arbejde for, at: 

  • at Skive Kommune bliver en CO2 neutral foregangskommune hvilket skal ske ved opsætning af solceller, solfangere og ved at anvende møg til produktion af gas.
  • At Skive Kommune fortsat går foran i udnyttelsen af alternative energiformer.
  • At få Geotermiprojektet i Vestsalling igangsat ved, at lægges et pres på regeringen for at få den til at yde statsstøtte til boringer af de 2,5 – 3,0 km. dybe huller, som skal bores for at hente det varme vand i undergrunden op.
  • vi skal nedbringe mængden af vindmøller i Salling ved, at mange af de småvindmøller erstattes af større.

  • vi skal udnytte de gode vindforhold vi har i kommunen, men at opsætningen af fremtidige vindmøller skal ske med omtanke.

  • lokale samfundsinteresser så vidt muligt inddrages i forbindelse med omlægningen til større vindmøller. Der skal vises større hensyn til kommunens borgere end til de firmaer, som af profitable årsager vil opstille vindmøller i Skive Kommune.

  • At der bakkes op omkring vores store Energiprojekt og erhvervssatsning, GreenLab ved Kåstrup, som har potentialet til at udvikle en del grønne arbejdspladser.

  • at ansatte i kommunen tilbydes opkvalificering for at højne de højteknologiske beskæftigelsesmuligheder i Skive Kommune.

  • at Skive Kommune øger samarbejdet med forskellige fagskoler for at skabe uddannelser, der specifikt løser kravet til opkvalificering. Der skal skabes uddannelsespladser, og disse uddannelser skal ligge i Skive Kommunes uddannelsesmiljø.

  • At vi fortsætter det tætte samarbejde med universiteterne.