Trafik

Et af de mest diskuterede emner i Skive, når vi ser bort fra det danske vejr, er asfalt og vejenes tilstand. Jeg mener også, at dette er et meget vigtigt område, sammen med flere andre ting inden for det trafikale område. Der vil jeg arbejde for, at 

  • Skive Kommune får analyseret hele vejområdet, så vi ved, hvad der skal bruges af økonomiske midler for at en god vedligeholdelse kan gennemføres og fastholdes.

  • alle hullede veje i Skive Kommune bliver historie. Vi får nu ordnet alle kommunens veje ude på landet, men vi skal også have lavet dem inde i byen.
  • den tunge trafik i byer og boligområder begrænses mest muligt, og at der tages hensyn til kommunens handlende og borgere.
  • der sker en forskønnelse af indfaldsvejene til Skive by.

  • prioritere de strækninger, hvor trafikken er farligst, når der etableres nye fortove og cykelstier.

  • der fortsat er politisk fokus på udvidelsen af Rute 34. Selvom vedtagelsen af omfartsvejen ved Haderup er et fremskridt, mangler vi stadig en 2+1 vej på resten af vejen fra Skive til Haderup og fra Haderup til Herning. Det er også hårdt tiltrængt, at der sker en opgradering af Rute A26 med en 2+1 vej fra Viborg til Hanstholm.