Teknik og Miljøområdet 18. oktober 2017

Her står der om noget af det, som jeg vil med byudvikling, miljø, energi, grønne arbejdspladser, stier og veje m.m.