Cykelstier

Det er sundt at cykle, og for nogle er det den måde, man kommer til og fra skole eller arbejde på. Samtidig har det stor betydning for miljøet, hvis vi får nedbragt CO2 udslippet fra bilerne. Derfor vil jeg arbejde for, at 

  • etableringen af nye cykelstier i Skive Kommune får en høj prioritet.

  • etableringen af cykelstier i de områder, som har fået en ændret skolestruktur, og hvor der er trafikfarlige veje opprioriteres. Alle skolevej skal på sigt sikres med ordentlige cykelstier.

  • der sker en ordentlig vedligeholdelse af de cykelstier vi har i kommunen.

  • åbne hele Ådalen som et sammenhængende naturområde med stisystemer fra Herningvej til Skive Havn.
  • der rundt i kommunen etableres cykelstier, som er med til at binde lokalområder bedre sammen.
  • der etableres en gennemgående stiforbindelse fra Dalgas i den sydlige bydel, over Thorsvej i Brårup, gennem engarealet til Viborgvej, hvor der etableres en tunnel under banen, så stien forbindes med gangbroen, som forbinder Viborgvej med havnen. Dette vil give et løft til den sydlige del af kommunen og en sammenbinding mellem Ådalen og Skive Havn.