Styrkelse af børne- familie, skole og uddannelsesområdet

Børn er samfundets vigtigste råstof, og det er dem, som skal videreføre vores velfærdssamfund. Det er vigtigt, at børn og unge som vokser op i Skive Kommune sikres de bedst mulige opvækstvilkår. 

Jeg vil arbejde for følgende på børne-, familie, skole og uddannelsesområdet:

  • At der sker en ordentlig økonomisk tildeling til daginstitutioner og skoler, og at der ikke spares på dette område.
  • At børn i daginstitutioner og skoler møder kvalificerede og ansvarlige voksne, som støtter dem i deres udvikling, trivsel og selvstændighed i ordentlige fysiske ramme.
  • At vi fortsat har en folkeskole, hvor alle børn gives mulighed for et højt fagligt niveau, der bygger på og går hånd i hånd med den personlige og sociale udvikling.
  • At der gøres en særlig indsats for at integrere børn fra andre lande og kulturer.
  • At Ungdomsskolen fortsat styrkes og støttes i dets mange målrettede tilbud til de unge i Skive Kommune.
  • At vi arbejder for at bibeholde de mange forskellige uddannelser, som vi har i Skive Kommune.
  • At vi arbejder aktivt for et Campus område.
  • At vi udbygger og forbedre samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsskolerne/gymnasiet.
  • At vi i Skive Kommune kæmper for at bevare læreruddannelsen, og at vi søger optimal indflydelse i Via University College og understøtter det, der kan være med til at fastholde og styrke  den.