Kultur og fritidspolitik

Inden for kulturen har vi mange områder, der skal arbejdes med, her er nogle af de områder, jeg finder meget vigtige:

 • Det samlede museumsvæsen i Skive Kommune skal have et fælles navn, som alle borgere og turister kan forbinde med et samlet museum. De enkelte lokale museer skal have egne navne som tydeligt viser, hvem de er.
 • Vi skal have lavet en bedre formidling af vore lokale attraktioner, så det bliver lettere for borgere og turister at finde rundt i de kulturelle tilbud, som vi har på egnen.
 • Idrætten, både bredden og eliten skal have gode forhold.
 • FDF’erne og spejderne gør et stort stykke frivilligt ungdomsarbejde, som vi politisk skal bakke op om.
 • Badeland skal løbende vedligeholdes, så der fortsat kan være et godt tilbud til borgerne i Skive Kommune og kommunerne omkring os. Samtidig skal der også ske en vedligeholdelse af Durup Svømmebad og Nr. Søby friluftsbad.
 • Musikskolen har haft en kæmpe betydning for kulturen og musikken i Skive Kommune, og det er vigtigt, at vi som politikere fortsat bakker op om den.
 • Der sættes større fokus på musikalske arrangementer i Skive kommune, og vi skal bruge de musikalske arrangementer som vi har til at brande kommunen endnu bedre på en helt unik måde.
 • Vi har festivaler, Rock ved åen, anlægskoncerter og masser af andre musiske tilbud med moderne musik. Det er rigtig godt. Men vi har en tendens til at glemme at give plads til den klassiske musik, som rigtig megen af den moderne musik henter idéer fra. Den må vi kunne finde plads til.
 • Gl. Skivehus, der efter Vor Frue kirke, er Skive's ældste bygning, skal reddes og bevares til gavn for nuværende og kommende generationer. Det er Skive's vugge, stedet byen er opstået fra.
 • I Skagen har de en Skaterpark lige op af gågaden. I Skive kan vi også få etableret en skaterpark inde i midtbyen, hvilket ville blive et aktiv for byens ungdom.
 • Vi skal have kultur- og fritidslivet tænkt ind i planerne omkring åen.