Mindst 100.000 danskere har ikke råd til nok mad

https://politiken.dk/indland/art6914393/Ny-unders%C3%B8gelse-Mindst-100.000-danskere-har-ikke-r%C3%A5d-til-nok-mad

 

https://vive.dk/2018/12/hvert-fjerde-barn-i-udsatte-boligomraader-lever-i-fattigdom/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20i%20fattigdom%20%7C%20%C3%86ldre%20presser%20sundhedsudgifter%20%7C%20Barnl%C3%B8se%20kvinder%20klarer%20sig%20bedre%20end%20barnl%C3%B8se%20m%C3%A6nd&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs

27 delindsatser, der virker for grupper af socialt udsatte