Forskellige artikler

https://www.kristeligt-dagblad.dk/sundhedsforsker-det-er-en-udbredt-misforstaaelse-man-skal-vaere-tynd-vaere-sund

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/efter-50-aars-forskning-er-overvaegt-stadig-en-gaade

https://www.vive.dk/da/undersoegelser/betyder-et-laengere-arbejdsliv-en-gevinst-eller-et-tab-for-aeldres-helbred-17013/

https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20223-pensionsformuer-kan-oege-uligheden-mellem-land-og-by-17393/

https://www.vive.dk/da/nyheder/2021/hoej-tillid-resulterer-i-faerre-doedsfald-med-covid-19/

https://www.vive.dk/da/udgivelser/spending-allocations-during-low-and-high-fiscal-stress-priority-setters-and-spending-advocates-in-danish-municipalities-2008-2015-16386/


https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20215-flere-smaaboern-og-aeldre-vil-presse-kommunernes-oekonomi-og-rekruttering-16712/

 

https://www.vive.dk/da/undersoegelser/hvad-er-effekterne-af-mindre-klasser-i-indskolingen-16383/

 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2021/mennesker-med-handicap-har-stadig-daarligere-levevilkaar-end-mennesker-uden-handicap/

 

https://www.denoffentlige.dk/professor-her-er-afloeseren-npm

 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6865356/Til-dig-der-myrdede-Nedim-Yasar-En-dag-vil-dine-s%C3%A5kaldte-br%C3%B8dre-ikke-v%C3%A6re-der-l%C3%A6ngere-og-ingen-vil-bekr%C3%A6fte-dig-i-at-din-handling-var-nobel

 

https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-flygtninge?gclid=EAIaIQobChMIjv3uybHH3QIVDk0YCh2AhAKuEAAYAiAAEgJHZfD_BwE

  

http://www.lederliv.dk/artikel/gr%C3%B8n-af-misundelse-r%C3%B8d-af-skam-og-hvid-som-uskylden

 

https://menneskeret.dk/udgivelser/hadefulde-ytringer-paa-facebook