Budget 2022

Hermed det vedtagede budget 2021 for Skive Kommune. Det blev enstemmigt vedtaget.

https://skive.dk/media/lyyehjqw/skive-kommunes-budgetforslag-2022-og-overslagsaarene-2023-2025.pdf