En aktiv ungdomspolitik

De unge skal være med til at skabe fremtidens Skive Kommune. Vi skal vise dem tillid og sørge for, at de medinddrages og oplever medindflydelse på spørgsmål, der vedrører deres hverdag. Derved vil de få ejerskab og tage medansvar for de forskellige beslutninger, som bliver taget.

Det betyder at vi skal have inddraget de unge, når det drejer sig om: 

  • boligforhold og transportforhold.
  • indsat mod misbrug.
  • sundhed
  • muligheder for uddannelse og job
  • relevante tiltag inden for kultur og fritid
  • spørgsmål vedr. Drivhuset
  • junior- og ungdomsklubber

Jeg mener, at vi i kommunen skal støtte op om ordentlige boligforhold til de unge, hvis vi fortsat skal kunne tiltrække studerende til vores uddannelsessteder. Vi har et godt udbud af ungdomsboliger, men det har været svært at få dem alle sammen udlejet, da de er gået hen og blevet for umoderne til, at de unge ønsker at bo i dem. Derfor skal der enten ske en gennemgribende renovering af kommunens ungdomsboliger, eller der skal bygges nye tidsvarende ungdomsboliger centralt placeret i forhold til byliv og campus. Derved kan der blive færre ungdomsboliger, men de vil så være meget mere attraktive for de unge i kommunen.

I kommunen skal den nuværende ungdomsskole og ungdomsklubberne bevares på nuværende niveau, og der skal fortsat sættes midler af til kommunens ungdomshus, som er ved at blive et naturligt samlingssted for byens unge. De sidst nævnte områder er sammen med ordentlige daginstitutions- og skoletilbud med til at forebygge dyre tvangsfjernelser og kriminalitet blandt unge. Det er en investering, som man skal turde tage.

Sårbare unge

Vi har mange indsatser for kommunens sårbare unge, bl.a. Mødestedet, Ungerådgivningen Skive, Peer-to-Peer, Bevæg dig for Livet hvor en af målgrupperne er unge, coachingtilbud til elever med psykisk sårbarhed, Vejledningscaféen, CoolKids og Chilled, Ungdomsskolens tilbud målrettet sårbare børn og unge, ”TÆT PÅ” og ”Lær at tackle angst og depression. Alle disse tilbud skal vi bibeholde, udvikle og udvide. 

Esport 

Der skal støttes op omkring e-sporten i Skive Kommune, som får flere og flere medlemmer. 

  • Vi skal støtte op om opstarten af en Netcafe, som skal være et tilbud til alle aldre, men som nok primært rammer den unge målgruppe.
  • Vi skal være med til at bakke op om, at der også satses på en elite af Esportsspillere.
  • Vi skal sikre bedre træningsforhold for dem, som vil træne e-sport.