Styrkelse af børne- familie, skole og uddannelsesområdet  

Børn er samfundets vigtigste råstof, og det er dem, som skal videreføre vores velfærdssamfund. Derfor er det vigtigt, at børn og unge som vokser op i Skive Kommune sikres de bedst mulige opvækstvilkår. 

På børne-, familie, skole og uddannelsesområdet vil jeg arbejde for, at:

  • vi får en ny struktur for daginstitutioner og skoler, som vil holde i en årrække fremover og være med til at højne det faglige og sociale niveau.
  • der sker en ordentlig økonomisk tildeling til daginstitutioner og skoler, og at der ikke spares på dette område.
  • børn i daginstitutioner og skoler møder kvalificerede og ansvarlige voksne, som støtter dem i deres udvikling, trivsel og selvstændighed i ordentlige fysiske rammer.
  • vi fortsat har en folkeskole, hvor alle børn gives mulighed for et højt fagligt niveau, der bygger på og går hånd i hånd med den personlige og sociale udvikling.
  • der gøres en særlig indsats for at integrere børn fra andre lande og kulturer.
  • Ungdomsskolen fortsat styrkes og støttes i dets mange målrettede tilbud til de unge i Skive Kommune.
  • vi arbejder for at bibeholde de mange forskellige uddannelser, som vi har i Skive Kommune, og at vi får nye hertil.
  • vi arbejder aktivt for at styrke Campus område.
  • vi udbygger og forbedre samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsskolerne/gymnasiet.
  • vi i Skive Kommune kæmper for at bevare læreruddannelsen, og at vi søger optimal indflydelse i Via University College og understøtter det, der kan være med til at fastholde og styrke den.